Fastrarnas klagosång
Hem
Förklaringar och ordlista
13/9
 
FASTER fars syster
FASTRAR brudens fars systrar
Ev klander bör riktas mot brudens far, som är den, som är den egentliga anledningen till allt detta.
TVENNE FASTRAR två fastrar = Ia o Kerstin, vem annars?
Ångest
Vemod
Frustration
Insatta i rätt sammanhang gagnar det fastrarna, annars är det bara skit.
Försynta
Snälla
Lydiga
Tysta
Fastrarnas egentliga karaktärsdrag, men vid något enstaka tillfälle göms dessa bakom andraframträdande drag.
UPPKLÄDDA klädda nerifrån och upp
TOTAL UPPMÄRKSAMHET Något man bara får vid extraordinära tillfällen.